Sklep LED
Newsletter
Zapytaj o pełny asortyment
Sklep ELEKTRONIK prowadzony jest przez hurtownię elektroniczną Micros sp. j. W. Kędra i J. Lic.

W przypadku braku interesującego Państwa produktu bądź zapotrzebowania na większą ilość danego elementu zachęcamy do kontaktowania się z naszym działem handlowym ( sklep@elektronik.micros.pl ) oraz do przeglądania katalogu internetowego z wszystkimi oferowanymi przez nas produktami: [ katalog online ]

UWAGA KLIENCI!

UWAGA! Obecnie nie prowadzimy sprzedaży detalicznej oraz nie obsługujemy klientów indywidualnych. Realizujemy wyłącznie zamówienia firm. Do odwołania został także wstrzymamy odbiór osobisty towaru. Za utrudnienia przepraszamy.

Micros

Katalog produktów:

Kontakt:

  • sklep@elektronik.micros.pl
  • 12 12 636 95 66

Reklamacje


Reklamacje należy składać na adres:

ul. E. Godlewskiego 38
30-198 Kraków

e-mail: sklep@elektronik.micros.pl

 

Procedura rozpatrywania reklamacji:

Towar niezgodny z umową powinien zostać przesłany lub dostarczony w inny sposób na adres Sprzedawcy, podany powyżej. Do reklamowanego produktu należy (o ile jest to możliwe) dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni. Jeśli w reklamacji Klienta pojawią się braki, Sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie w terminie do 7 dni. Sprzedawca zwraca też Klientowi koszty przesyłki.

 

Formularze reklamacyjny:

Formularz reklamacyjny w formacie PDF

 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

- może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

Podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne:

Micros sp.j. W.Kędra i J.Lic z siedzibą w Krakowie

Firma zarejestrowana w Krakowskim Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS 0000021932

NIP: 677-00-44-350
REGON: 350533840
KRS: 21932

ul. E. Godlewskiego 38
30-198 Kraków

tel.: +48 12 636 95 66 wew.107
fax: +48 12 636 93 99

 

Sczegółowe informacje dotyczące reklamacji oraz procedur zostały uwzględnione w punkcie IX, X i XI Regulaminu.